Skip to content

Wateranalyse

Microbiologische & chemische parameters


Meer weten

Wateranalyse

Kennis breekt vooronderstelling

Het drinkwater in Vlaanderen wordt streng gecontroleerd op een aantal parameters, zowel bij de watermaatschappij als bij de eindgebruiker of consument. De drinkwatermaatschappijen zijn medeverantwoordelijk om het water te laten voldoen aan de Belgische normering - deze kan men raadplegen in het Belgisch Staatsblad en is gratis op te vragen bij de watermaatschappijen zelf. Anders gezegd, kan u als consument gerust zijn dat uw drinkwater voldoet aan de wettelijke normering... Echter, vraagt u deze normering op, dan blijkt dat er op het overgrote aandeel aan polluenten of vervuilers géén normen staan. Die moet u dus maar zelf onderzoeken en dat kan u doen bij een erkend laboratorium, dewelke zijn te consulteren op een lijst van het Departement Omgeving Vlaanderen. Let wel, als u geen echte klachten hebt, moet u dit zelf bekostigen. Verstandig is dus om eerst een prijs te vragen alvorens u deze stappen zet.

ChemCell voert in gans Vlaanderen steekproeven uit bij bedrijven en gezinnen om een aantal parameters in kaart te brengen. Het is onmogelijk de juiste systemen te ontwikkelen als er geen grondig onderzoek gedaan is naar de staat waarin ons drinkwater en onze luchtkwaliteit zich bevinden. Bent u gecontacteerd door een van onze medewerkers? Leuk voor u, want dat betekent dat de normale kostprijs zoals hieronder vermeld volledig vervalt. Met andere woorden, wanneer u een analyse door ons laat doen in het kader van een onderzoek is deze, ook al wenst u nadien advies, volledig gratis. ChemCell komt enkel langs op afspraak en onze medewerkers kunnen zich steeds legitimeren. Wij staan dus nooit onverwacht aan uw deur!

Een wateranalyse van ChemCell houdt in...

  • Wateranalyse door Head Space-GC/MS, membraanfiltratie, ICP-MS/AES of ionisatietechniek
  • Indien u dit wenst: bespreking van de resultaten
  • Indien u dit wenst: advies omtrent verbetering


Geen van onze meetmethodes zijn ingrijpend of vereisen fysieke veranderingen aan de bestaande apparatuur. ChemCell werkt onafhankelijk en voert deze steekproeven niet uit in opdracht van uw watermaatschappij, noch in opdracht van uw gemeente.

Meest gestelde vragen:

ChemCell voert op geen enkel moment deur-aan-deur acties. Wij bellen dus nooit onverwacht aan. Elke afspraak wordt telefonisch bevestigd en u krijgt de naam op voorhand door van de persoon die bij u thuis de analyse komt doen. Al onze werknemers kunnen zich legitimeren. Bent u niet zeker? Vraag dan gerust hun legitimatie op, zij zullen u dit met plezier overhandigen. Wilt u liever op voorhand een bevestiging of via mail? Dat kan door dit aan te vragen op het nummer 03 334 78 09 of via mail op info@chemcell.be

Correct, onze analyses zijn niet altijd gratis. In het geval u zelf door ons gecontacteerd werd in het kader van een campagne of onderzoek, zijn de analyses wél gratis. Wilt u toch graag extra informatie, dan nog wordt er geen meerkost doogerekend. ChemCell heeft meerdere data nodig om haar onderzoek voort te zetten en voert daarom onderzoek uit in verschillende regio's.

Goed voor u, wij verkopen namelijk helemaal geen waterverzachters of waterontharders. Wij komen ook uw kalk niet opmeten want dat is compleet nutteloos. Wilt u dit toch graag weten? Op de website van uw waterleverancier kan u de jaargemiddelden vinden - je kan dit terug vinden onder tijdelijke of totale hardheid.

Klopt, uw watermaatschappij controleert uw water elke dag. Om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de parameters die beschreven zijn in de Belgische Wetgeving. Hoewel wij iets putten uit die informatie is dit voor ons niet voldoende. ChemCell hanteert autonome en strengere normen dan diegene die in de wetgeving staan. Ons onderzoek gaat over de parameters die niet worden opgenomen, of de parameters waarop wij een striktere norm hanteren. Aangezien daar geen eenduidige cijfers over bestaan, controleren we die punten zelf, onder het motto: 'wat je zelf meet, weet je beter'.

Bekijkt u hieronder alvast de interessante reportage van CanvasFarmaceutica of medicijnen komen in onze waterlopen terecht doordat mensen ze doorspoelen, en omdat de medicatie die we nemen niet helemaal door ons lichaam wordt opgenomen en zo in onze urine terechtkomt. Wanneer we ons toilet doorspoelen, gaat de eerder ingenomen medicatie ook mee met het rioolwater. Dat afvalwater wordt gezuiverd in uw drinkwatermaatschappij en komt zo weer tot bij u. Helaas is het tijdens die zuivering onmogelijk om te anticiperen op die desbetreffende producten, wegens budgettaire en milieu gerelateerde redenen. Zo bevat het drinkwater een resem producten, waarvan volgens EPA de meest voorkomende antidepressiva - antibiotica - betablockers - glucocorticoïden - schimmelwerende producten en antivirale drugs zijn. Het langetermijn effect van al deze producten of de mengeling ervan is onbekend. Wel zien we in Europa en België steeds meer antibiotica-resistente bacteriën.

Hormoonverstoorders komen voor in verscheidene vormen. De meest voorkomende zijn parabenen, uv-filters, ftalaten en bisphenolen. Parabenen worden vaak gebruikt in cosmetica en andere schoonheidsproducten die gewoon over de toonbank worden verkocht. Ook zit het in andere producten zoals shampoo en tandpasta.
Parabenen zorgen er voor dat de houdbaarheid en de werkzaamheid van vele schoonheids-en verzorgingsproducten drastisch verbeterd wordt. Ze zorgen ervoor dat producten niet in de winkelrekken bederven of kapot gaan wanneer ze bij ons in de kast staan. Ze zijn gekend om het risico op borstkanker te vergroten, anderzijds hebben ze ook een negatieve invloed op huidveroudering en allergieën. Sommige medische onderzoekers geloven dat parabenen de werking van een gezond endocrien systeem negatief beïnvloeden. Iedereen die gebruik maakt van producten met parabenen in schoonheids- en huidverzorgingsproducten moet zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen.
UV-filters vinden hun toepassingsgebied in zonnecrème en zijn gerelateerd aan een hormoonverstorende werking.
Ftalaten en bisfenolen vindt u terug in plastic en dienen als weekmakers. Het zijn deze weekmakers die als eerste vrijkomen wanneer plastic in ontbinding gaat; plastic wordt immers broos en valt uiteen in steeds kleinere deeltjes, ook wel microplastics genoemd. Ook deze weekmakers verstoren de hormoonhuishouding en verhogen het risico op een aantal kankers. Via dezelfde weg als farmaceutica vinden ze hun weg in ons drinkwater.

Onderstaande video geeft u een duidelijk beeld van persistente hormoonverstorende chemicaliën


Voor een uitgebreide studie verwijzen we u graag naar het rapport van de wereldgezondheidsorganisatie - WHO Study of Endocrine Disrupting Chemicals

Asbestvezels: hoewel het verboden is om nog asbest te plaatsen, ligt er in Vlaanderen nog steeds 19.000km aan asbestleiding. Dat wil zeggen dat zo'n 30 procent van het waterleidingnetwerk in Vlaanderen uit asbest bestaat. Hoewel er voldoende onderzoek is naar de gevolgen van het inademen van asbest, is het onderzoeksmateriaal schaars naar het inslikken van vezels. Toch suggereren enkele onderzoeken een verband met maag-en darmkanker. Crocidoliet is de meest gevaarlijke asbest soort; de vezelgrootte bedraagt maar 0,08µm. Het vervangen van dit netwerk kost niet alleen massa's tijd - een schatting door experts stellen als einddatum 2070 in - ook kost het handenvol geld - zo'n 3.800.000.000 euro. Wat maakt dat de leidingen voor een onoverkomelijk probleem zorgen.

Per-fluor-alkoxy-polymeren vinden hun toepassing in de chemische industrie. De meeste gekende vorm is perfluoroctaanzuur ofwel C8, en is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar Teflon. Ondanks we deze stof als mens niet zelf aanmaken, hebben de meeste mensen de stof al in hun lichaam zitten sinds de geboorte. Als moeder geef je dit product door via de vrucht. Tijdens de rest van ons leven hoopt deze stof op in ons lichaam. Al sinds 1961 is het gezondheidsrisico onomstotelijk aangetoond, nu echter staan er nog stééds geen normen op dit product in ons drinkwater. Het geeft aanleiding tot nierkanker, geboorteafwijkingen, een hoge bloedruk, een hoge cholesterol, ziektes aan de schildklier en chronische darmontsteking.

Plastics zijn ontegensprekelijk één van de grootste vervuilers in ons milieu. Van zakjes en verpakkingen tot een massale hoeveelheid plastic flessen, iedereen draagt onbewust of ongewild mee aan de groei van deze milieuvervuiling. Raadzaamheid is geboden bij de gevolgen van deze aanslepende vervuiling. Plastic breekt langzaam maar zeker af! Het lekt als het ware stoffen in de bodem en in ons water. Overvloedig aanwezige boosdoenders zijn polyethyleen (PE), prolypropyleen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET). Elk jaar opnieuw wordt er 300 miljoen ton aan plastic geproduceerd, waarvan er slechts 20 procent wordt gerecycleerd. Sinds 1950 hebben we 8300 miljoen ton aan plastic geproduceerd - hoe het tot zulk een massa komt kan u in deze studie lezen. Een snelle berekening leert ons dat als we zo doorgaan tot 2050, we 12 miljard ton aan plastic afval hebben gecreëerd.
Hoe dat komt kan u hier bekijken:  • Elke dag sterven er miljoenen zeezoogdieren en vogels aan vergiftiging door plastic.
  • Elke dag verdwijnen er per inwoner in België 5500 deeltjes aan microplastic in ons gezuiverde water
  • Nog steeds wordt er elk jaar 12 miljoen ton aan plastic in de zee gedumpt.

Gevolgen voor onze gezondheid

Wanneer we vragen naar de gevolgen voor onze gezondheid bij het inslikken van microplastics, krijgen we een groot schouderophalen. Wat niet weet niet deert dus? De grootste consensus vinden we bij het inslikken van plastic en het dichtslibben van onze bloedvaten, wat dan weer kan leiden tot beroertes en hartziekten. Plastic is tevens ook een zeer gekende hormoonverstoorder. Bij een regelmatige inname (bijvoorbeeld drinkwater) verstoren plastic onze endocriene werking - schildklier en bijnierschors zijn uiterst gevoelig. Het zou ook best kunnen dat in ons lichaam de microplastics zich verder ontbinden in nanoplastics, waar we al helemaal in het donker tasten naar de mogelijke gevolgen. Wat we wel opmerken is dat mensen steeds meer gevoelig zijn voor poliepen.

Dus, om water als drinkbaar te aanschouwen terwijl het vol plastic zit, is op z'n zachtst gezegd wel heel kort door de bocht.

Is flessenwater de oplossing?

Neen. Ons leidingwater ondergaat inderdaad een moeilijkheid om microplastics uit het afvalwater te zuiveren. Meer dan de helft slipt namelijk door de waterzuiveringsinstallaties. Daarmee zou men kunnen besluiten dat leidingwater gebruiken om te drinken of te koken geen interessante optie is. Flessenwater kopen om dit euvel te verhelpen is helaas nog minder intelligent. Ten eerste is het veel duurder als leidingwater, maar draagt het ook bij tot de vicieuse cirkel van plasticvervuiling. Volgens een omvangrijke studie van de universiteit van New York - departement geologie en milieu - bevat 93% van de flessenwater ook plastics. 95% van de gevonden plastics waren microplastics en de kwaliteit varieerde significant, zelfs per fles van hetzelfde merk én van hetzelfde pallet!
Een waterzuiveringsysteem onder uw gootsteen daarentegen kan wél een oplossing bieden tegen plastic én is daarenboven ecologisch opportuun. Hiervoor kan u gemakkelijk terecht op www.mijnwaterzuivering.be.

Gaschromatografie (GC) is een veel gebruikte manier om op een selectieve wijze de stoffen te scheiden in een gas of een vloeistof. Het is een betrouwbaar middel om de kwalitatieve (aard van de stof) en kwantitatieve (hoeveelheid van de stof) samenstelling van een mengsel te weten. Bij een gaschromatograaf wordt een te onderzoeken mengsel in een kolom geïnjecteerd. Het mengsel wordt vervoerd door een mobiele fase of een draaggas en hecht zich afhankelijk van de moleculaire samenstelling aan de stationaire fase (een stof die aan de wand van de kolom zit). Elke molecule heeft een andere affiniteit voor de staionaire fase en komt op een verschillende tijdstip weer uit de kolom. De moleculen worden gedetecteerd op een detector en afgelezen op een chromatogram. De retentietijd is een belangrijke indicatie voor de aard van de stof.

Ons leidingwater wordt door de verschillende watermaatschappijen dagelijks gecontroleerd op 65 parameters, zowel chemisch als microbiologisch. Toch vragen steeds meer mensen zich af of dit wel voldoende is. Farmaceutica zoals antidepressiva, antibiotica, glucocorticoïden, beta-blokkers en pijnstillers komen steeds meer voor in ons drinkwater. En wat met de invloed van zo'n 800 verschillende persistente hormoonverstoorders, zoals beschreven in het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie? Onze maatschappij evolueert en zo ook ons milieu. Echter mag dat geen beperking opleggen naar uw werknemers of uw gezin. Hebt u vragen ivm eerder aangekochte waterzuiveringsapparatuur, putwater, leidingwater of flessenwater? ChemCell staat u graag bij met professionele analyses en advies. Een standaardanalyse kost €125,- per meetpunt . Klik hier voor een analyse


Contacteer ons

Informatie nodig of analyse bestellen? Wij staan steeds tot uw dienst!

ChemCell

Lange Venstraat 36, 3128 Baal.

info@chemcell.be

03 386 31 69