Skip to content

Luchtanalyse

Fijn stof & schimmels


Meer weten

Luchtanalyse

Kennis breekt vooronderstelling

Vlaanderen kampt nog steeds met een problematische luchtkwaliteit. Door erg veel woon- en werkverkeer of nabijgelegen industrie, zakken de fijn en ultrafijn stof niveau's nooit onder de maximum grens die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Cijfers van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Intego databank van KU Leuven liegen er niet om...

  • Chronische longobstructies - 700.000 personen
  • Astma - 500.000 personen
  • Sterftes door hartproblemen - 31.000 personen per jaar
  • Acute infecties bovenste luchtwegen - 17% van de bevolking

Luchtkwaliteit heeft een onmiddelijke impact op uw energiepeil en uw slaapgedrag, op hoofdpijn en hoesten, en dat zowel bij kinderen als volwassenen. Verschillende metingen hebben ondertussen ook eenduidig aangetoond dat de binnenlucht soms 10x zo vervuild kan zijn als de buitenlucht. Meer en meer onderzoeken dringen aan om de hoeveelheid hormoonverstoorders, synthetische geuren, vluchtige organische stoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen tot een minimum te beperken.

Fijn stof: je hoort het overal. Maar wat is nu eigenlijk de juiste definitie van fijn stof? Vele stoffen in onze omgeving worden benoemd en gecatalogiseerd onder hun samenstelling of de schade die ze aanrichten op het milieu of de invloed op onze gezondheid. Beide kunnen echter verschillende samenstellingen en gevolgen hebben. De juiste definitie voor fijn stof heeft te maken met de grootte van de deeltjes. Vanaf een bepaald deeltje kleiner is dan 10 micrometer (dat is 0,01 millimeter) spreekt met van fijn stof. In vele artikels en onderzoeken lees je ook wel PM10, wel dat is net hetzelfde als 10 micrometer. Onder de classificatie van fijn stof kan je nogmaals een onderscheid maken. Je hebt 3 grote categorieën; PM10, PM2,5 én PM0,5 (deeltjes die dus respectievelijk kleiner zijn dan 10 micrometer, kleiner dan 2,5 micrometer en kleiner dan 0,5 micrometer). De eerste categorie komt voornamelijk in de neus- en keelholte terecht, de tweede categorie in het longweefsel en de longblaasjes, terwijl de derde categorie tot in het bloed kan terecht komen. Afhankelijk van hun grootte kunnen de stofdeeltjes op een diverse manier schade aanrichten in ons lichaam.

Een kleine video van het WHO toont u duidelijk hoe dat komt:
Contacteer ons

Informatie nodig? Wij staan steeds tot uw dienst!

ChemCell

Lange Venstraat 36, 3128 Baal.

info@chemcell.be

03 386 31 69